Müügitingimused

MÜÜGITINGIMUSED

Veebipoe www.inanzi.ee  (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Inanzi  (registrikood 14098474), asukohaga L-Virumaa Rakvere tee 1-18.

 1. Müügitingimuste kehtivus

Veebipood Inanzi.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.inanzi .ee

 1. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes www.inanzi.ee  toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Veebipood www.inanzi.ee  jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse eebilehel

 1. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.

3) Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina (kui veebipoes on selline jaotus).

4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Vormista Tellimus“. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda pangaülekande kaudu või teiste makselahenduste abil euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 17:00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

 1. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood inanzi.ee  andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood inanzi.ee  poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood inanzi.ee -le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist OÜ Inanzi  pangakontole.

 1. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Inanzi.ee tellimuse 1-3 tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Seejärel toimetab logistikapartner toote Tarbijani 1-3 tööpäeva jooksul  v.a vääramatu jõu esinemisel või muude asjaolude tõttu, mille tekkimist ei saanud logistikapartner ette näha või ära hoida.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad rakenduvad tellimuse üleandise hetkest logistikapartnerile.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood Inanzi.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Inanzi.ee  ei saanud mõjutada ega ette näha.

 1. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14-päevane taganemisõigus ei kehti, kui tarbija on toodet kandnud  ja toode ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel või kui tooted või teenused ei ole oma olemuselt VÕS § 53 lg 4 mõttes tagastatavad (nt aluspesu, rinnahoidjad, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid-hügieenitooted, tekid ja padjad).

2) Kantud toodet tagasi ei võeta.

3) Kauba tagastamiseks tuleb täita taganemisavaldus vabas vormis ning see tuleb saata e-postiaadressile info@inanzi.ee   hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama soovi esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale, tagastamisega seotud kulud kannab tarbija.

5OÜ Inanzi  tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud. OÜ Inanzi-l on õigus viivitada raha tagasimaksega seni, kuni Tarbija on tagastanud toote või esitanud tõendi, et Tarbija on toote tagasi saatnud.

 1. Vääramatu jõud

1) Veebipood Inanzi.ee  ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Inanzi.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

2) Veebipood Inanzi.ee  ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.

 1. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel Inanzi.ee  on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Inanzi.ee (otsepostituse mooduli juurde)

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 1. Intellektuaalne vara ja selle kasutamine

1) Kõik intellektuaalne vara Inanzi.ee  veebilehel ja Facebooki ning Instagrami fännilehel on InanziOÜ omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.

2) Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.

 1. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood Inanzi.ee  vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni 14  päeva jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 14 päeva jooksul veebipood Inanzi.ee  poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume toodet mitte  kanda.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Inanzi.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Inanzi.ee

5) Veebipood Inanzi.ee  ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote kandmisel.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressileinfo@inanzi.ee  pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud 14 päeva jooksul alates toote ostmisest .

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5  päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Inanzi.ee  ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Inanzi.ee  ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Inanzi.ee  ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Lisaks on Tarbijal asja lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist ning Inanzi OÜ poolse rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

 1. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Shopping Cart
Scroll to Top